Verhalen van vrijwilligers

Verhaal
Verhaal van een vrijwilliger

Nooit te jong voor vrijwilligerswerk

Dat vrijwilligerswerk voor alle leeftijden is, bewijst de 85-jarige Paul Seesink. Sinds twee jaar is hij redacteur bij wijkkrant De nieuwe Dubbeldammer. Zelf woont Paul in Middenhoeve en hij stoorde zich eraan dat er nooit iets over ‘zijn buurtje’ werd geschreven, terwijl dat toch ook bij Dubbeldam hoort. Paul: “Toen heb ik zelf maar een bijdrage geschreven en dat werd nog geplaatst ook!”
Verhaal
Verhaal van een organisatie

Koester vrijwilligers

Verhaal
Verhaal van een vrijwilliger

Zorgen voor minima Bleijenhoek

Verhaal
Blog

INZET078! feliciteert de winnaars

Blog

Ode aan de vrijwilliger

Verhaal
Campagne

Zorg voor de zorg

Onze partnerorganisaties