Scrollen

Hallo!

Dit is INZET078! Het centrum voor vrijwillige inzet. Wij geven informatie, advies en ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Dordrecht.

Mens en organisatie in hun kracht zetten is ons doel, gericht op een perfecte match.

Lees onze verhalen voor inspiratie of duik in de kennisbank

Verhaal
Blog

Versterking van je rol en positie als coördinator vrijwilligerswerk

Om te beginnen mogen we niet meer spreken van vrijwilligerscoördinator maar moeten we het voortaan hebben over de coördinator vrijwilligerswerk. Waarom? Omdat ons vak meer inhoudt dan vrijwilligers aansturen.
Informatie organisaties 5 maanden geleden

Verras je vrijwilligers met de Dordtpas

Actualiteit 12 maanden geleden

Nieuwe matchingstool INZETvoorelkaar

Een nieuwe manier

Samen werken en samenwerken

We gaan een stap verder in het bevorderen van samenwerkingen. We organiseren netwerk- en themabijeenkomsten voor organisaties. Kennis delen, ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en krachten bundelen.

Samenwerken omdat het kan, niet omdat het moet.

Vrijwilligersorganisaties in Dordrecht maken gratis gebruik van onze ondersteuning bij hun vrijwilligersbeleid. Wij helpen met het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. Om te beginnen krijgen alle organisaties die met vrijwilligers werken een organisatiepagina op onze website. Een nieuwe manier om mensen enthousiast te maken om bij jou te vrijwilligen.

Bekijk wie er al meedoen

Onze partnerorganisaties