Scrollen
Verhaal

Duurzame financieringsrelaties

Op donderdag 24 maart organiseerde INZET078! en Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen een workshop over duurzame financieringsrelaties in de vernieuwde Kunstkerk. Zoveel waardevolle informatie mag niet verloren gaan. Hierbij ons verslagje in een notendop!
Oprecht contact is het geheim

Tussen de kunstwerken van Anouk Kruithof vertelde spreker Martijn Arnoldus alles over duurzame financiering. Gekluisterd zaten zo’n 30 personen van maatschappelijke organisaties. Het was een aaneenschakeling van tips, valkuilen en mogelijkheden, en daarom bijna niet samen te vatten. Ik ga je toch proberen door middel van deze blog mee te nemen in deze ochtend.

Uitdagingen en gouden tips

Het vinden en verkrijgen van duurzame financiering gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Zo er is met name veel bereidheid om ad hoc te geven, zoals we nu zien met de acties voor Oekraïne. Wanneer het gaat om langdurige relaties aangaan is dit lastiger. Daar moet je als organisatie overheen stappen. Ook is er onder maatschappelijke organisaties soms weinig zicht op de financiën en wat ze eigenlijk nodig hebben. Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen wat je al hebt, wat je nog nodig hebt en waar het geld vandaan komt.

Een belangrijk uitgangspunt bij duurzame financiering is dat een gever/klant een partner/stakeholder moet worden. Daarvoor had Martijn enkele gouden regels:

 1. Betrek financiers actief: informeer ze, nodig ze uit voor events, zorg voor een gedeeld eigenaarschap.
 2. Maak relaties persoonlijk: verdiep je in de belangen en motivaties van de financier, neem geregeld contact op en deel ook je eigen netwerk.
 3. Weet wat je te bieden hebt: houd de verwachtingen scherp en wees concreet. Niet alles hoeft meetbaar te zijn, maar je moet er wel over kunnen praten.
Verrijk je community, samen lukt alles beter toch?

Duurzame financiering met je community

Enkele ideeën die Martijn gaf voor duurzame financiering vanuit je particuliere achterban:

 • Periodieke gift: dit gaat om giften voor minimaal 5 jaar en is met name interessant wanneer dit bij de Belastingdienst wordt vastgelegd omwille van het belastingvoordeel.
 • Vrienden van: dit is vaak een aparte ondersteuningsstichting met een onafhankelijk bestuur die je kunt zien als jouw eigen fondsenwervende instelling. Je kunt ook met meerdere initiatieven een gezamenlijke ‘Vrienden Van’ stichting hebben, maar het is dan wel belangrijk om goede afspraken te maken.

Een periodieke gift en Vrienden Van stichting zijn niet interessant als je een ANBI bent, maar juist wel voor bijvoorbeeld een grotere culturele- of zorginstelling.

 • Digitale mecenas: dit is een vorm van langdurige crowdfunding. Het grootste platform dat dit faciliteert is Patreon. In Nederland kennen we bijvoorbeeld Petje Af als platform hiervoor. De grootste meerwaarde hierbij is niet het financiële aspect, maar juist de community met particulieren. Leden betalen een bedrag per maand. Hoe hoger het bedrag is dat men betaalt, des te meer voordelen men geniet. Ook geef.nl is een bekend platform in Nederland. Dit begon ooit als online collectebus maar heeft tegenwoordig steeds meer functionaliteiten.

Digitale mecenassen zijn vooral in te zetten om te stapelen: zie dit niet als enige vorm van financiering, maar als aanvulling.

Denk anders: laat een sponsor contact maken met de doelgroep!

Langdurige partnerschappen met het bedrijfsleven

In-kind bijdragen is de meest gebruikelijke vorm van financiering door het bedrijfsleven. Dit is het met korting of gratis aanbieden van de eigen diensten, bijvoorbeeld een boekhouder die korting geeft. Maar hier wil je als organisatie voorbij komen. Bedenk vooraf goed: wat is de motivatie van bedrijven om geld aan jou te geven?

 • Businessclubs: dit lijkt op de ‘vrienden van’, maar dan enkel voor bedrijven en met aanzienlijk hogere bedragen.
 • CSR sponsoring (corporate social responsibility, ofwel MVO): stap af van de traditionele sponsorborden. Vraag geld om de sponsor in jouw organisatie te laten meekijken, laat ze contact maken met de doelgroep want dat is wat ze willen.

Langlopende relaties met fondsen en overheden

Enkele opties op het gebied van langlopende relaties met fondsen en overheden:

 • Vaste beneficient: zoals bijvoorbeeld de goede doelen loterijen. Je moet hiervoor al een grote organisatie zijn. Zij eisen dat je bovenregionaal werkt en bijvoorbeeld al 4 ton aan eigen fondsenwerving per jaar hebt.
 • Venture philantrophy: dit is een beweging onder grote fondsen in Nederland naar een systeem waarbij ze kunnen meekijken en assisteren bij de organisaties waarin zij investeren i.p.v. geld uitdelen aan de hand van ingevulde formulieren. Als je hierin mee kan heb je als voordeel dat dit vaak voor minimaal 3 jaar is en het gaat om grotere bedragen.
  Tip: Verdiep je in de theory of change, het is goed als je hierbij kunt aansluiten.

Dit was de presentatie van Martijn Arnoldus in een notendop. Deze samenvatting doet geen recht aan de zeer interessante ochtend en alle waardevolle info en tips die Martijn met ons heeft gedeeld. Kom je de volgende keer ook luisteren? Aanrader!

Auteur: Merel ten Haaf, Adviseur Vrijwillige Inzet