Veelgestelde vragen

Dekt de vrijwilligersverzekering de risico’s af die voortkomen uit de nieuwe wetgeving?

De Eerste Kamer heeft op 10 november 2020 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) aangenomen. Deze wet gaat formeel in op 1 juli 2021 en heeft gevolgen voor clubbestuurders. De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen goed te regelen.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de volgende punten gewijzigd:

  • sportbestuurders worden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk;
  • besturen moeten een aantal zaken goed regelen, zoals: stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur en
  • clubs moeten afspraken statutair via de notaris laten vastleggen.

Als een bestuurder zich na 1 juli 2021 niet houdt aan de regels van de wet WBTR en dat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid dan is er secundaire dekking (vangnet) op het onderdeel bestuurdersaansprakelijkheid van de VNG Vrijwilligersverzekering voor de vrijwillige bestuurder/toezichthouder.

Onze partnerorganisaties