Scrollen
Organisatie
Mens en maatschappij

Stichting Present

Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in Dordrecht in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van vrijwilligers. Jullie agenda, talenten en mogelijkheden staan centraal. Door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek,  zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door zo samen te werken, bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Dordtse samenleving. Jullie inzet is zinvol én effectief.

Samen met vrienden of collega’s een dag helpen.

Contactgegevens

Adres Marcellus Schamperstraat 1
Postcode 3311 ZJ
Plaats Dordrecht
E-mailadres info@presentdordrecht-papendrecht.nl
Telefoon 06-15333042