Scrollen
Organisatie
Zorg en welzijn

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap aan mensen die zelf niet in staat zijn om hun zorgbelangen te behartigen. Dit zijn mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking of dementie die geen familieleden of naasten hebben die deze hulp kunnen bieden.

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechter. Stichting Mentorschap Noordwest en Midden wordt hiervoor benoemd door de rechtbank. Wij werven, trainen en begeleiden vrijwilligers die de uitvoering van het mentorschap doen. Onze vrijwilligers bieden een combinatie van professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid.

Vrijwilligersbaan met verantwoordelijkheid

Als mentor behartig je de zorgbelangen van je cliënt.  Je bent de vertrouwenspersoon van je cliënt en samen bewaak je de kwaliteit van zorg en welzijn. Je moet hierbij regelmatig afstemmen met de zorgverleners van je cliënt en soms lastige beslissingen nemen. Het mentorschap is dus verantwoordelijk en uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud. Je hebt in dit werk een grote eigen inbreng en veel flexibiliteit. Ook bieden wij een onkostenvergoeding. Daarnaast word je geschoold, begeleid en ondersteund door onze stichting.

Contactgegevens