Scrollen
Organisatie
Natuur en milieu

Stichting Bomenridders Dordrecht

De Bomenridders Dordrecht is een groep mensen die zich grote zorgen maakt over de bomen, biodiversiteit en de klimaatcrisis. Om de achteruitgang te keren en een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze crisis, heeft de stichting een aantal doelen opgelegd.
Voor behoud van bomen en biodiversiteit in Dordrecht en omgeving

De stichting tracht deze doelen te verwezenlijken door:

a. Het benutten van inspraakmogelijkheden die overheden bieden.

b. Publicaties, een eigen website, lezingen, bijeenkomsten, demonstraties en acties, aan de hand van een Tienpuntenplan.

c. Het indienen van bezwaren tegen dreigend verlies van bomen en struiken.

d. Het instellen van gerechtelijke procedures en het optreden als procespartij wanneer één of meer van de doelen in het geding zijn.

e. Alle overige wettelijke middelen.

De Stichting Bomenridders Dordrecht bestaat drie jaar en kent tot op dit moment acht vrijwilligers. Al deze leden inclusief de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Iedereen doet datgene waar hij of zij goed in is en daarvan energie opdoet. Twee wekelijks vindt actieoverleg plaats roulerend bij de leden thuis, eenmaal in de maand is er overleg met mensen van de Gemeente Dordrecht en eenmaal in de 6 weken overlegt het bestuur. Voor alles werken wij Bomenridders met open vizier. Dus geen politieke spelletjes. De werksfeer is zonder meer uitstekend. Op dit moment is er een vacature voor een penningmeester. Voor alle vrijwilligers geldt dat zij affiniteit moeten hebben met de natuur in de meest brede zin van het woord. Specifieke kennis over dit onderwerp is fijn, maar zeker niet noodzakelijk.

Contactgegevens

Plaats Dordrecht
E-mailadres wcmws@ziggo.nl