Scrollen
Organisatie
Zorg en welzijn

Rustplek Dordt

Gastgezinnen stellen een kamer beschikbaar aan mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De Rustplek ondersteunt alle mensen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.

Een plek bieden is rust geven

Met opvang bij gastgezinnen willen we mensen snel informele zorg in de vorm van tijdelijk onderdak bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van geïndiceerde zorg of andere vormen van hulpverlening en mogelijk in de (dure) daklozenopvang belanden. Het initiatief acteert daarmee in het preventief kader. Door tijdelijk en snel opvang te bieden stellen we mensen én begeleidende/hulpverlenende instanties in staat de achterliggende vraagstukken van de problemen aandacht te geven.

Onze gastgezinnen delen hun gastvrijheid en ruimte.

Als je erover nadenkt om beschikbaar te zijn als gastgezin dan overweeg je om je huis en daarmee ook een stukje van je leven te delen met een ander. Je kan op veel verschillende manieren gastvrij zijn. Jij beslist wat je deelt, voor wie, op welke manier of op welke momenten. We noemen dat een eigen profiel en we helpen je graag om erachter te komen wat het beste bij je past. De Rustplek Dordt biedt ondersteuning aan de gastgezinnen door een coachende rol bij de start, door begeleiding tijdens en na trajecten, door regelmatig persoonlijk contact te houden en door mogelijkheden te bieden om ervaringen met andere gastgezinnen te delen.

Contactgegevens

Adres Vijverplantsoen 28
Postcode 3319 SW
Plaats Dordrecht
E-mailadres derustplek@samendordt.nl
Telefoon 06-25695588