Scrollen
Organisatie
Mens en maatschappij

Humanitas Drechtsteden

Humanitas Drechtsteden is een vrijwilligersorganisatie die met meer dan 100 vrijwilligers mensen helpt om op eigen kracht iets aan hun problematische situatie te veranderen.
Mensen in hun kracht zetten

Vrijwilligers bieden  ondersteuning, vriendschappelijk contact en praktische hulp via drie projecten:

Homestart: Hulp aan ouders bij de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Wel Thuis: Steun aan gezinnen die te maken hebben met een maatregel van jeugdbescherming.

Thuisadministratie:  Hulp bij de administratie en financiële problemen.

Get-a-Grip: Jongeren van 16-27 jaar leren omgaan met geld.

Mensen helpen vanuit je eigen ervaring

Voor al deze projecten zijn de werkzaamheden anders, maar dit hebben alle vrijwilligers bij Humanitas Drechtsteden gemeen:

  • Ze zijn een onmisbaar steuntje in de rug.
  • Ze werken vanuit hun eigen ervaring en worden door Humanitas verder getraind.
  • Ze werken volgende de kernwaarden van Humanitas; Gelijkwaardigheid, Eigen regie, Verantwoordelijkheid en Vraaggericht.
  • Het zijn zelfstandige en flexibele vrijwilligers die hun eigen aanpak en werktijden bepalen.

Humanitas  besteedt  veel aandacht aan begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Er wordt naast de trainingen, regelmatig een intervisie gehouden en we plannen, indien mogelijk, een uitje. Iedere vrijwilliger krijgt een vrijwilligersovereenkomst, je onkosten worden vergoed en Humanitas zorgt voor een goede verzekering.

Contactgegevens

Adres Nassauweg 6
Plaats Dordrecht
E-mailadres drechtsteden@humanitas.nl
Telefoon 06-45460545