Scrollen
Organisatie
Mens en maatschappij

Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

Wij kijken met een open blik en luisteren kritisch naar de uitvoerende praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp.
Vrijwilligerswerk met een uitdaging

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van Dordrecht. Onze kerntaak is gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W van Dordrecht over de (uitvoering van de) Wmo en de jeugdhulp. Dit doen we op basis van ervaringen en signalen van gebruikers van voorzieningen, mantelzorgers en belangenbehartigers uit Dordrecht. Ons uitgangspunt is ‘de inwoner centraal’, met name de kwetsbare burger. We vinden dat alle inwoners volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.

We pakken signalen op en brengen die verder

Wat kun je als vrijwilliger van ons verwachten?

  • de mogelijkheid om je mening te geven en je horizon te verbreden
  • interessant vrijwilligerswerk, dat goed staat op je cv
  • deskundigheidsbevordering
  • een onkostenvergoeding
  • samenwerking met andere enthousiaste leden.

Kom eens langs voor een gesprek!

Contactgegevens

Plaats Dordrecht
E-mailadres info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl
Telefoon 06-35622303