Scrollen
Organisatie
Mens en maatschappij

Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

Wij kijken met een open blik en luisteren kritisch naar de uitvoerende praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp.
Ben jij een kritische Dordtenaar?

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van Dordrecht. Onze kerntaak is gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W van Dordrecht over de (uitvoering van de) Wmo en de jeugdhulp. Dit doen we op basis van ervaringen en signalen van gebruikers van voorzieningen, mantelzorgers en belangenbehartigers uit Dordrecht. Ons uitgangspunt is ‘de inwoner centraal’, met name de kwetsbare burger. We vinden dat alle inwoners volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.

We pakken signalen op en brengen die verder.

Ben jij een kritische Dordtenaar, maatschappelijk betrokken en heb je een mening en/of ervaring met de Wmo of jeugdhulp? Vind je het een uitdaging om verder te kijken dan jouw persoonlijke situatie? Heb je een frisse kijk, kun je goed samenwerken en snel signalen oppikken, dan pas je goed in onze Adviesraad. Heb je veel of juist weinig tijd? In overleg vinden we vast een goede plek voor je. Je mening of ervaring zijn het belangrijkste!

Wat kun je van ons verwachten?

  • de mogelijkheid om je mening te geven en je horizon te verbreden
  • interessant vrijwilligerswerk, dat goed staat op je CV
  • deskundigheidsbevordering
  • een onkostenvergoeding
  • samenwerking met andere enthousiaste leden.

Kom eens langs voor een gesprek!

Contactgegevens

Adres Singel 395
Postcode 3311 HG
Plaats Dordrecht
E-mailadres info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl
Telefoon 06-38545912