Vrijwilligerswerk en een uitkering

Misschien vind ik zo wel een betaalde baan

Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen, maar er zijn wel enkele voorwaarden. Per uitkerende instantie kunnen er andere regels gelden. Bespreek daarom altijd goed van te voren met je uitkerende instantie welk vrijwilligerswerk je wilt gaan doen en vraag na of er nog aparte regels gelden in jouw situatie.

Meldplicht

Meld altijd vooraf bij de uitkerende instantie dat je vrijwilligerswerk gaat doen.

Vergoeding

Vrijwilligerswerk is onbetaald. Wel kun je afspreken met de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet dat je onkosten worden vergoed. Dat kan op twee manieren. Je kunt een vergoeding vragen voor de daadwerkelijk gemaakte onkosten (dan moet je wel een administratie bijhouden met bonnetjes). Je kunt ook gebruik maken van de vrijwilligersregeling waarbij je een vaste vergoeding krijgt zonder dat je een administratie bij hoeft te houden. Het vaste bedrag dat je ontvangt mag niet hoger zijn dan 180 euro per maand en 1800 euro per jaar.  Lees meer over vrijwilligersvergoedingen. 

Bonus

Als je een bijstandsuitkering hebt, kun je in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een jaarlijkse bonus van 250 euro. Je kunt deze bonus zelf aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Geen winst

Het vrijwilligerswerk mag alleen worden gedaan bij organisaties van algemeen nut, zonder winstoogmerk en die dus geen vennootschapsbelasting betalen.

Geen verdringing van betaalde arbeid

Dit betekent dat er een jaar lang geen betaalde medewerker de werkzaamheden (die nu vrijwillig worden aangeboden) heeft uitgevoerd en er ook geen vacature is geweest voor een betaald medewerker.

Handige links over dit onderwerp

 

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen of bel 078-2063002

Onze partnerorganisaties