ANBI en SBBI

Maak jouw organisatie aantrekkelijk met een ANBI of SBBI status
Meer info

Wat is een ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een organisatie die als doel heeft de samenleving te verbeteren, kan van de Belastingdienst de ANBI-status krijgen. Denk bij ANBI’s aan kerken, goede doelen en musea.

Wat is SBBI

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat is een organisatie die er in de eerste plaats is voor haar eigen leden, maar ook maatschappelijke waarde heeft. Zo’n organisatie moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen om een SBBI te zijn. Voorbeelden van SBBI’s zijn: sportclubs, wijkverenigingen en zangkoren.

Als een organisatie één van deze twee statussen heeft, zijn giften aan deze organisaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Voor alle informatie en regels verwijzen wij naar de website van de belastingdienst.

Regelgeving ANBI en SBBI

Vrijwilligerswerk met behoud van UWV uitkering

Vroeger mochten mensen met een uitkering alleen vrijwilligerswerk doen bij organisaties met een ANBI of SBBI status. Dat is veranderd. Tegenwoordig mogen mensen met een uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties, stichtingen, verenigingen als die géén ANBI of SBBI status hebben.

Bekijk het filmpje van UWV

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen of bel 078-2063002

Onze partnerorganisaties