Verklaring Omtrent Gedrag – VOG

Voor vrijwilligers is de VOG (meestal) gratis
Regeling Gratis VOG

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Instellingen die werken met kinderen of andere kwetsbare doelgroepen laten hun (vrijwillige) medewerkers een VOG aanvragen. Zo wordt gecheckt of iemand niet veroordeeld is voor een strafbaar feit. Het doel is om het risico op misbruik van de kwetsbare doelgroep te verkleinen.

 

 

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen of bel 078-2063002

Onze partnerorganisaties