Medewerkers vrijwilligerswerk

Onvermoede talenten van collega's komen boven

Met medewerkersvrijwilligerswerk of werknemersvrijwilligerswerk stimuleert het bedrijf zijn werknemers om vrijwilligerswerk te doen en wordt verricht onder werktijd. Waarom dit interessant is en hoe je dit als werkgever aanpakt lees je in dit artikel.

Medewerkersvrijwilligerswerk is een win-win-win situatie voor alle partijen:
Voor bedrijven: het is motiverend voor medewerkers en het is goed voor het imago en de maatschappelijke reputatie van het bedrijf
Voor medewerkers: een unieke ervaring waarbij ze het gevoel hebben op een zinvolle manier bij te dragen aan de maatschappij
Voor vrijwilligersorganisaties: extra hulp

HOE?

Als werkgever kun je op verschillende manieren betrokkenheid tonen. Bijvoorbeeld door een actief vrijwilligersbeleid op te zetten (‘corporate volunteering’) en daarbij bemiddeling en begeleiding te bieden. Sommige ondernemingen zetten zich bijvoorbeeld incidenteel een middag in voor een goed doel, hebben een jaarlijkse projectweek of gaan een langdurig samenwerkingsverband aan met een maatschappelijke organisatie. Ook kun je denken aan een duurzaam teamuitje.

WAAROM?

Werknemersvrijwilligerswerk is een prima instrument om iets goeds te doen voor de maatschappij en tegelijkertijd medewerkers te motiveren. Maar er zijn nog een aantal voordelen te noemen:
1. Mensen die vrijwilligerswerk doen, staan positiever in het leven, zo blijkt uit menig onderzoek. Dat kan een positief effect hebben op hun werkplezier en arbeidsproductiviteit. Alleen dat al maakt de werknemers waardevol voor jouw bedrijf.
2. Vrijwilligerswerk kan de uitstraling en het imago van de organisatie positief beïnvloeden en is daarmee ook goed voor je positie op de arbeidsmarkt. Een bedrijf dat zich inzet voor een goed doel in de buurt, werkt tegelijkertijd aan een goed contact met de omgeving.
3. Vrijwilligerswerk is goed voor het wij-gevoel. Onder werknemers die samen hokken uitmesten op de kinderboerderij verbetert de onderlinge sfeer.
4. Werknemers die onder werktijd vrijwilligerswerk verrichten voelen zich meer betrokken bij de onderneming. Ze zijn trots op hun bedrijf, omdat het goede doelen steunt en daardoor minder snel geneigd om van werkgever te veranderen. Bovendien kan dit voor mensen een reden zijn om bij een bedrijf te gaan werken.
5. Vrijwilligerswerk kan onvermoede talenten van werknemers blootleggen, omdat ze zich zonder druk kunnen bezighouden met heel andere taken. Een medewerker zou tijdens zijn vrijwilligerswerk bijvoorbeeld zijn leidinggevende kwaliteiten dermate goed kunnen ontwikkelen, dat hij in het bedrijf kan doorgroeien naar een managementfunctie. Een zeer voordelige vorm van loopbaanontwikkeling!

WAT?

Mogelijke expertise om in te zetten bij medewerkersvrijwilligerswerk is met name expertise die je in de overhead afdelingen van bedrijven kunt vinden, zoals financiële analyse, HR expertise (denk aan het schrijven van functiebeschrijvingen enz.), PR plan opstellen, Social media plan opstellen, Marketing plan opstellen. Maar extra handjes zijn bij veel vrijwilligersorganisaties ook altijd welkom.

Medewerkersvrijwilligerswerk in Dordrecht

Lokale intermediairs verbinden bedrijven met maatschappelijke organisaties. In Dordrecht is Stichting MBO hier de partij voor. Ook zijn matchevenementen als de Beursvloer een goede plek om op een snelle laagdrempelige manier in gesprek te komen met maatschappelijke organisaties. Tevens kun je je als bedrijf aanmelden bij de GoodBusy community van vereniging NOV om duidelijk te maken dat je je als bedrijf in wilt zetten voor de maatschappij en zo gevonden te worden.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van de adviseurs van INZET078! via info@inzet078.nl of 078-2063002.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen of bel 078-2063002

Onze partnerorganisaties