Scrollen
Verhaal

Uitslag Dordtse Vrijwilligersprijzen 2022

Op donderdag 1 december 2022 zijn de Dordtse Vrijwilligersprijzen uitgereikt tijdens een Winnaarstour. Onder leiding van het team van INZET078, zijn door de vakjuryleden alle adressen bezocht en waardecheques overhandigd.
Vrijwilligers in Dordrecht bedankt

Het prijzengeld van € 7.500 – werd verdeeld onder vijf winnende vrijwilligersorganisaties. Van de Winnaarstour is een filmopname gemaakt die op 7 december, de Nationale Dag van de Vrijwilliger, tijdens het vrijwilligersfeest Bubbels & Bitterballen werd gepubliceerd.

Bekijk de winnaarstour

Home-Start Drechtsteden – Oeuvreprijs € 500,- erkennings- en jubileumprijs

Al 25 jaar biedt Home-Start Dordrecht ondersteuning aan Dordtse gezinnen bij opvoedproblemen. Met een passie voor haar missie, waarvoor zij haar vrijwilligers zeer gedegen onderricht en haar organisatie zeer professioneel heeft ingericht. Dit jubileum verdient een oeuvreprijs.

Jongeren van de Wereld – Aanmoedigingsprijs € 1.000,- voor de organisatie die onlangs is gestart en een inspiratiebron voor anderen is

Jongeren van de Wereld helpt jongeren hun weg te vinden. Door succes te beleven en uit hun comfortzone te stappen kunnen zij zich ontwikkelen en investeren zij in de beste versie van zichzelf. In haar korte bestaan, heeft de organisatie al snel de verbinding weten te leggen met en projecten ontwikkeld voor jongeren bij een grote Dordtse scholengemeenschap, een jeugdzorginstelling en organisaties die zich richten op het jongerenwerk en culturele organisaties. Ze werken laagdrempelig en gelijkwaardig.

Reanimatie Drechtsteden – Passieprijs € 2.000,- organisatie met een grote impact in de Dordtse samenleving

Hoeveel mensen zijn er in Dordrecht gered, door de passie waarmee deze vrijwilligers zich met hart en ziel hebben ingezet! Naast de hectiek van hun werk op de ambulancedienst, hebben ze enorm veel Dordtenaren opgeleid, hoe te handelen in een acute levensbedreigende situatie. Dordrecht en haar inwoners zijn dankzij hun inzet HART-veiliger. Deze nominatie volgt als uiting van dank, als blijk van waardering, voor de vrijwilligers die zo veel goeds aan het leven van velen hebben gegeven. Stichting Reanimatie Dordrecht is een organisatie met grote maatschappelijke impact en dient de Dordtse gemeenschap met passie en liefde.

Geef het Dordt – Talentprijs € 2.000,- voor de organisatie die zich richt op talent en ontwikkeling van vrijwilligers

Geef het Dordt investeert in haar vrijwilligers. De stichting speelt altijd in op het ‘samen’ gevoel en dit stralen ze dan ook uit. Vrijwilligers worden gecoacht en gecoördineerd en hebben gesprekken wanneer nodig. De kracht van deze stichting, ligt in het inclusieve karakter van hun vrijwilligers. Het gevoel van thuis en de aandacht voor elkaar, zorgen ervoor dat vrijwilligers het gevoel hebben dat ze worden gehoord en dat ze hun talenten kunnen inzetten op de juiste plekken en voor de Dordtse samenleving.

JUGON Drechtsteden – Publieksprijs € 2.000,- voor de organisatie die de meeste stemmen van het Dordtse publiek ontvingen.

De meeste stemmen van het publiek gaan dit jaar naar een organisatie die allerlei activiteiten organiseert voor mensen met een minimum inkomen. JUGON is actief sinds 2014. Ieder jaar in december organiseert Team Santa een kerstborrel waarbij 100 levensmiddelentassen weggeven worden aan hulpvragers met een minimum inkomen. JUGON zorgt voor een vertrouwde omgeving waarin iedereen zich vrij kan voelen. Er is transparantie, integriteit en zorgzaamheid naar elkaar toe.

Samen maken we Dordrecht mooier

De Dordtse Vrijwilligersprijzen worden jaarlijks uitgereikt door gemeente Dordrecht in samenwerking met INZET078!