Wat is een ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI organisatie draagt bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren.

Kijkt u op de website van de Belastingdienst voor meer en de meest actuele informatie. Wilt je weten welke organisatie een ANBI status heeft klik dan op de volgende link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Wat is een SBBI?

SBBI betekent Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Een organisatie is een SBBI als de organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van de leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van de organisatie bijdragen aan: de individuele ontplooiing van de leden / de samenhang van de samenleving / een gezondere samenleving.  Ook deze organisaties kunnen gebruikmaken van een belastingvoordeel en hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangen.

Meer uitgebreide informatie leest je op de site van de belastingdienst. Wil je weten welke organisatie een ANBI status heeft klik dan op de volgende link

Waarom is dit interessant voor vrijwilligers met een WW-uitkering?

Als iemand met een WW-uitkering vrijwilligerswerk wil doen, kijkt het UWV of hij dat wil doen bij een organisatie die een algemeen maatschappelijk doel nastreeft. Vroeger moest zo’n organisatie een ANBI-status hebben of een SBBI zijn  Maar…. Vanaf nu kunnen dus álle organisaties zonder winstoogmerk die nagenoeg uitsluitend het algemene belang dienen, vrijwilligersplaatsen bieden aan WW’ers.

Het UWV heeft nu ook de ruimte om bij onvoorziene, unieke of incidentele gevallen van de regel van onbetaalde arbeid af te wijken of deze buiten toepassing te laten. Denk bijvoorbeeld aan een eenmalige groot sport- of cultuurevent.

Voor welke organisaties is dit nu interessant?

De nieuwe regeling geeft een net andere kijk op de zaken. Daarmee kunnen organisaties zoals bewonersbedrijven en – initiatieven, service diensten door bewoners aan bewoners en vakbonden die eerder geen ANBI/SBBI status hadden of niet het belang hadden deze aan te vragen, nu ook onder de regeling vallen. Dit geldt  dus ook voor kleine vrijwilligersinitiatieven of burgerinitiatieven en buurtbussen.

Voorbeelden:

De ANWB organiseert met vrijwilligers de maatschappelijke activiteit om fietsen op te knappen en deze kosteloos ter beschikking te stellen aan gezinnen in armoede. Eerder viel de ANWB niet binnen de regeling omdat zij geen ANBI-status hadden vanwege hun commerciële activiteiten.
Het van het welzijnswerk overgenomen buurthuis door bewoners heeft inkomsten uit de zaalverhuur. Ook zij hadden geen ANBI-status. Nu passen ze wel onder de regeling. Net zoals het meer informele buurtinitiatief van moestuintjes in de wijk.

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief

Contact

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met INZET078!

 

Participanten