Scrollen
Evenement

Publieksprijs 2020

Hallo Dordts publiek! Bedankt voor je interesse om te stemmen op jouw favoriete vrijwilligersorganisatie. Helaas zijn de lijnen gesloten. Je kon tot 8 november je stem uitbrengen.

Tijdens de online prijsuitreiking op maandagavond 7 december 20.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Wethouder Peter Heijkoop reikt de prijzen uit tijdens een online feestje. Het blijft dus tot het laatste moment spannend!

Houd onze website en socials in de gaten voor het programma en schrijf je meteen even in voor de nieuwsbrief. Dan mis je niks en kun je volgend jaar op tijd stemmen 😉

Om een idee te krijgen van alle prachtige organisaties en initiatieven die meedoen kun je onderstaand nog wel even rondneuzen.

Veel leesplezier en tot volgend jaar!

Heel Dordt heeft gestemd
De missie van 4Watoto is om weeskinderen te voorzien van de basisbehoefte van een kind en vervolgens te begeleiden in zijn/haar reis naar volwassenheid. 4Watoto zet zich in om weeskinderen, zowel kinderen die op de straten van Goma in Oost-Congo dakloos rondzwerven als oorlogsslachtoffers uit omringende dorpen, te voorzien van een thuis waar zij gezond kunnen eten, spelen, leren en zich bovenal veilig kunnen voelen. Wij willen ervoor zorgen dat de meest kansloze kinderen de meest kansrijke kinderen worden.

Wij zijn in maart 2020 begonnen met het bouwen van het weeshuis en hebben in juni 2020 onze deuren voor 22 weeskinderen kunnen openen. De oprichter is geboren & getogen in Dordrecht. Een ontzettend jonge stichting maar wel vol energie. Wij bestaan namelijk voor het grootste deel uit studenten die oorspronkelijk in Dordrecht zijn opgegroeid of nog steeds wonen. De jeugd in Dordrecht zet eigenlijk iets neer voor de jeugd in Congo waarbij er een wisselwerking komt waardoor beide kanten erdoor groeien 🙂

Stichting Allure bieden dagbesteding op de Reeweg in Dordrecht. Samen met vrijwilligers bieden wij onze cliënten een wisselend aanbod van werkzaamheden. Vanuit projecten waar we in een thema werken willen we de cliënten zowel de fysieke als sociale vaardigheden ontwikkelen waardoor ze meer zelfredzaam worden.

Stichting Allure maakt Dordrecht mooier door allerlei evenementen aan de stad terug te geven, Reeweg braderie, carnavalsoptocht, samenwerking met Vogelnest en de Lindhoeve en natuurlijk hebben onze cliënten daarbij een grote rol.

“Stel je voor, je zit lekker de krant te lezen, onder het genot van een kopje koffie en ja hoor… de buurman gooit de deur open, zet zijn radio aan en begint te zingen. Hard en vals. Weg is je concentratie.” Misschien is dit jou overkomen of kun je je wel voorstellen dat buren elkaar, meestal onbedoeld, overlast bezorgen. Soms komen buren er niet goed uit als ze een situatie met elkaar willen bespreken. Dan is er buurtbemiddeling.

Het doel van buurtmiddeling Dordrecht is het verbeteren van het leefklimaat in de straat en in de buurt, door de inwoners van onder andere Dordrecht en voor de inwoners van onder andere Dordrecht. De buurtbemiddelaars zijn enthousiaste vrijwilligers die tot bemiddelaar zijn opgeleid. Zij brengen buren op een prettige manier met elkaar in gesprek. De vrijwilligers zijn neutraal, spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zo zetten zij zich belangeloos in voor een fijne buurt.

Stichting DOOR is een creatieve broedplaats en stadswaardehuis waar ruimte is om te experimenteren, connecties te maken, elkaar te ontmoeten en om samen te werken, te vallen en weer op te staan, te delen en te leren. Een community waar verbinden centraal staat. Het unieke is dat DOOR gerund wordt door vrijwilligers en dat DOOR samenwerkingsverbanden zoekt die elkaar versterken.

Dordrecht heeft vele culturele voorzieningen maar een groot gebrek aan mogelijkheden en ontmoetingsplekken voor mensen met een achterstand en jonge/beginnende makers en hun publiek. DOOR is veel meer dan alleen de locatie, of de mensen die er komen om te werken, leren of voor de gezelligheid. DOOR is een beweging die inmiddels verweven is met de stad. DOOR staat voor kansen en mogelijkheden. Alles rondom DOOR is van belang voor de stad. DOOR is er voor de stad.

Stichting Dordrecht Pride is in 2012 opgericht om te voorzien in een behoefte, een behoefte naar lokale roze evenementen. Vrijwel iedere grote stad had inmiddels al een grootstedelijk roze evenement. Dordrecht is in 2012 uitgeroepen tot evenementenstad van dat jaar, maar miste nog een roze festival dat jaarlijks op een groot bezoekersaantal kon rekenen. Samen met het gegeven dat er voor deze doelgroep op dit gebied helemaal niets was in Dordrecht, is er hard gewerkt om een festival te realiseren waar heel de stad trots op kan zijn: Dordrecht Pride.

Als organisatie van Dordrecht Pride zijn wij ervan overtuigd dat het evenement Dordrecht als regenboogstad ondersteunt en dat het de zichtbaarheid van de LHBT+ community vergroot. De organisatie maakt zich hard voor een stad waarin iedereen gelijk is ongeacht geaardheid. We willen ons blijvend inzetten voor zichtbaarheid en acceptatie, om zo de knelpunten op een positieve en inhoudelijke wijze aan te pakken.

De Dordtse Diamanten (DD) is een groep vrijwilligers die bestaat uit 6 vrouwen, op één na allemaal van Antilliaanse komaf. Deze groep bestaat al 10 jaar en heeft een tal van activiteiten in de wijk Krispijn georganiseerd: voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Deze groep vrouwen heeft een generatie in de wijk Krispijn opgevoed en tot een veilige plek getild. De groep is gestart in de tijd dat Krispijn een negatieve naam had. Hun bijdrage heeft ervoor gezorgd dat Krispijn een positieve uitstraling heeft.

DD maakt Dordrecht mooier omdat participatie van de wijkbewoners centraal staat in de aanpak. Meedoen staat voorop. De DD groep wordt ondersteund door Buurtwerk Krispijn en is zowel binnen de Koloriet als daarbuiten actief: ze begeleiden en voeren de activiteiten uit, ze spreken mensen aan, ze werken samen met allerlei instellingen en organisaties.

Onze doelstelling is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk. Onze vrijwilligers staan er iedere week weer voor om een grote groep ouderen uit de wijk een keer in het zonnetje te zetten. We zorgen voor verbinding, gezelschap, gezelligheid, proberen elkaar sterker te maken, helpen een oplossing te zoeken bij hulpvragen. We zijn er met en voor elkaar.

Wij maken Dordrecht mooier door onze deur wagenwijd open te zetten voor bewoners van de wijk die alleen zijn of zich alleen voelen.

Deze Syrische vrijwilligers uit Krispijn zijn sinds kort in Nederland. Vrijwel alle Syrische mensen hebben te maken met een droevige verleden. Ze hebben, noodgedwongen, hun huis verlaten en een onbekende lot tegemoet gegaan. Deze Syrische groep heeft het hef in eigen hand genomen en timmert zijn weg in een nieuwe omgeving/maatschappij. Ze willen laten zien dat ze bestaan en dat ze een bijdrage willen leveren voor de Nederlandse maatschappij. Snel integreren is hun doel en drijfveer. In korte tijd is de groep bekend bij verschillende instanties en organisaties. Er zijn individuele krachten in allerlei disciplines, o.a.: koken, muziek, naaicursus, enz.. Ze zijn gemotiveerd en liergierig.

Door samen te werken met allerlei organisaties en doelgroepen maken we Dordrecht mooier en kleurrijk. Als vrijwilligers in Koloriet dragen we bij aan een actieve rol in de wijk Krispijn. Wij helpen met het organiseren en begeleiden van activiteiten. Bovendien maakt vrijwel iedereen gebruik van het taalaanbod. De taal is de sleutel om makkelijker door te stromen is de maatschappij.

Stichting Geef het Dordt heeft ten doel: het recyclen van goederen in het kader van armoedebestrijding en duurzaamheid. Door middel van een ruilidee (wederdienst) kunnen klanten van de Sociale Teams in Dordrecht in aanmerking komen voor deze goederen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting streeft samenwerking na met organisaties met een vergelijkbare doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wij maken Dordt een mooier omdat inwoners die zelf niet de middelen hebben om aan huisraad te komen door ons worden geholpen. Inwoners die mooie huisraad willen vervangen of om andere redenen weg willen doen, kunnen bij ons terecht om spullen te brengen of op te laten halen. We hebben een enthousiast team vrijwilligers die dagelijks hard werken om de goederenstromen logistiek te verwerken. We hebben een groot netwerk opgebouwd van verwijzende organisaties en organisaties die we blij kunnen maken, bijvoorbeeld kringloopwinkels, kledingbank, het Vrije Kindertheater, de Kwekkeltuin, ASVZ enz. We organiseerden sinterkerst met een kerstmarkt en weggeefhoek voor kerstspullen. Er was een artiest en sinterklaas en de kerstman waren er ook. Ook hadden we een actie waar inwoners met een voucher terecht konden voor een echt nieuw sinterklaascadeau voor de kinderen. Dat is het hart waar vanuit gewerkt wordt en dat maakt de stad een beetje mooier.

Is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Met ca. 220 vrijwilligers in de Drechtsteden ondersteunen we iedereen die (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving. We gebruiken onze expertise zodat cliënten zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit kan in hun eigen woon- of werkomgeving, op school of op een van onze locaties.

Onze organisatie maakt Dordrecht mooier doordat de mensen die niet of nog niet op eigen kracht kunnen meedoen in onze maatschappij door ons ondersteund worden om wel te participeren.

Humanitas Drechtsteden is een afdeling van de landelijke vereniging Humanitas. Zij komt als vereniging op voor een samenleving waarin alle mensen vorm kunnen geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar met als uiteindelijk doel eigen regie voor eenieder. De ondersteuning van Humanitas is van tijdelijke aard waarbij het uitgangspunt is dat mensen zelfstandig verder kunnen na de inzet van Humanitas. Onze vereniging is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Wij helpen om Dordtenaren weer te laten stralen zodat zij op eigen kracht kunnen functioneren, daarmee meer energie kunnen besteden aan zaken rondom en buiten hun gezin, en niet alleen bezig zijn met hun eigen problemen.

Hier is het mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee of een kleine lunch, gezellig op visite te zijn in de grote huiskamer van onze 8 katten. Zij lopen vrij rond en zullen gezellig bij u komen als ze dat willen. Voor mensen die bijvoorbeeld geen kat willen of kunnen onderhouden een prima combinatie van er even uit zijn op visite bij deze sociale diertjes. Elke dag zijn er vrijwilligers aanwezig die voor u klaar staan om een goed kopje koffie te schenken en natuurlijk alle aandacht hebben voor het welzijn van onze 8 bewoners.

Het is naar ons idee een aanwinst voor de Vriesestraat en Dordrecht in het bijzonder omdat zeker kattenliefhebbers vaak speciaal op zoek gaan naar een Kattencafé. Nu kunnen zij gelijk een dagje Dordrecht meepakken.

Kidz Active is een stichting uit Dordrecht die 15 jaar geleden in Ghana een basisschool heeft gebouwd. Het doel is om de kinderen hun kansen op werk in de toekomst te vergroten. De aandacht gaat met name naar het leren van de Engelse taal, computerles en voorlichting over hygiëne. Ook krijgen de kinderen warm eten tussen de middag, zo zorgen we ervoor dat ze in ieder geval één goede maaltijd per dag hebben. Active slaat natuurlijk op wat we actief willen bereiken voor de kinderen in Afrikaans Ghana, maar we zijn ook letterlijk actief als kaaskoppen in de Dordtse stadpolders met het ophalen van oud papier.

We besteden dit geld natuurlijk aan de Ghanese school, maar tevens proberen wij stadsgenoten te inspireren verder te kijken dan het Eiland van Dordrecht. Bij dat creëren van dat bewustzijn zijn wij actief bij het werven van vrijwilligers die via Vrijwillig Wereldwijd op onze school gaan helpen. Dordrecht wordt mooier met mensen die dezelfde visie hebben, wij helpen inspireren.

Onze doelstelling is het doorgeven van goede, bruikbare kleding aan mensen/gezinnen die het hard nodig hebben maar het niet (meer) kunnen betalen. Wij steken de mensen letterlijk in goede kleding die wij zorgvuldig gesorteerd hebben. Wij helpen alle mensen met een open hart en een luisterend oor. Tijdens het shopmoment geven wij hen, indien gewenst, advies en het gevoel dat ze er mogen zijn. En vooral dat ze het waard zijn om er verzorgd uit te zien. Met name voor kinderen is dit erg belangrijk. Wanneer de klanten met een glimlach op hun gezicht vertrekken, is ons team tevreden.
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij voegt 24×7 veiligheid op het water toe aan onze stad en omgeving. Dit doen we uitsluitend met vrijwilligers. De KNRM wordt hiervoor niet ondersteund door overheidssubsidies. Op jaarbasis rukken de reddingsboten van de KNRM 175 keer uit om mensen en dieren in nood te redden.

De stad Dordrecht kan op ons rekenen als het er toe doet. Meestal doen we dit vrijwel onzichtbaar op momenten dat onze inwoners de beschutting zoeken, maar ook op hoogtij dagen en dan ook meerdere malen op een dag. Dordrecht wordt mooier want veiliger door de bijdrage van onze professionele vrijwilligers.

Een laagdrempelige ontmoetings- en handelsplek. Door ruilen brengen wij spullen binnen bereik van iedereen die dit anders niet zou kunnen betalen. Wij brengen de boodschap van de waarde van ontmoetingen (inclusiviteit) en het propageren van duurzaamheid door verlenging van levensduur van spullen via de winkel maar ook door deelname aan externe activiteiten en acties.

Wij maken Dordrecht mooier door deelname aan of organisatie van wijkactiviteiten of markten.

Het coronahulp-initiatief Licht voor Dordt is opgericht in maart 2020 als samenwerkingsverband. Licht voor Dordt heeft een enorme stimulans gegeven aan het centraal laten verlopen van de aanmeldingen van de hulpvragen. Toen ging het om de meest urgente vragen die corona-gerelateerd waren. Vanwege de kracht van samenwerking die is ontstaan tijdens de coronaperiode heeft geresulteerd in Stichting Hulplijn Dordt. De dragers van de hulplijn zijn Stichting HipHelpt, Stichting Netwerk Dordtse Helden en Stichting Present. Dit is een volgende stap op weg naar 1 portaal, waar al langer gedachten over waren.

Samenwerking houdt in: het gaan voor hetzelfde doel; namelijk het laten bloeien van deze stad. Juist door diversiteit van de verschillende initiatieven die er zijn, kunnen de unieke talenten en krachten zo tot hun recht komen. Verbinding op niveau van de initiatieven leidt uiteindelijk tot krachtiger verbindingen op individueel niveau in de stad zelf. En daar gaan we voor: een stad die bloeit door ontmoeting, verbinding en naar elkaar omzien.

Biedt mentorschap door vrijwilligers, voor mensen die niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie, die geen familie of netwerk hebben. Wij zetten hiervoor goed geschoolde vrijwillige mentoren in, die hun mentorschap uitvoeren met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit.
Heeft het doel om hulp en netwerk te bieden aan Dordtenaren met een klein of geen sociaal netwerk. Jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun stadsgenoten en doen een positieve en inspirerende ervaring op. Deze jongeren vormen met elkaar een sociaal netwerk voor de mensen die dat nodig hebben.

Netwerk Dordtse Helden maakt Dordrecht mooier omdat elke jongere die vrijwillig iets doet bij Dordtse Helden impact maakt in iemands leven! Al die jongeren bij elkaar maken impact in de Dordtse samenleving. Zo wordt Dordrecht steeds meer een stad waarin mensen naar elkaar omzien.

In het Nationaal Onderwijsmuseum beleeft de bezoeker aan de hand van persoonlijke verhalen en actuele gebeurtenissen de ontwikkeling van onderwijs (geschiedenis) in het heden, verleden en toekomst. Onze ambitie is onze vrijwillige medewerkers een werkomgeving te bieden waar zij uitdagend, zinvol en leuk werk kunnen doen op hun eigen niveau en met deskundige begeleiding. Wij bieden een inspirerende, creatieve werkomgeving waar al onze medewerkers zich veilig, nuttig en gewaardeerd voelen. En waar iedereen welkom is.

Wij maken Dordrecht mooier door het prachtige gerestaureerde gebouw sfeer te geven, met een bloeiende tuin die de aandacht trekt. De fundering van ons museum wordt gevormd door onze 11 vaste en 86 vrijwillige medewerkers. Zij zetten zich elke dag opnieuw voor ons museum in en zorgen ervoor dat ons museum floreert in Dordrecht.

ReShare Dordrecht is een onderdeel van het Leger des Heils. De belangrijkste drijfveren van ons werk zijn de zorg voor het milieu en het welzijn van de naaste. We zetten ons daar al meer dan 125 jaar voor in en zullen dat blijven doen. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk mensen te helpen en om zoveel mogelijk textiel her te gebruiken. Onze ReShare Stores creëren ook werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook op landelijk niveau werkt deze doelgroep in verschillende lagen van onze organisatie, zoals de inzameling en sortering.

De ReShare Store maakt Dordrecht mooier omdat het zo veelzijdig is en bijdraagt op meerdere maatschappelijke vlakken. Ten eerste is het natuurlijk een winkel waar iedereen in een fijne, frisse omgeving kan shoppen voor unieke en betaalbare tweedehands kleding. Daarnaast is het ook echt een ontmoetingsplek, we hebben veel vaste klanten die allemaal hun eigen verhaal hebben en zich oprecht thuis voelen in de ReShare Store. Ze komen niet altijd om te winkelen, maar soms ook gewoon om een kopje koffie te drinken. Het is een duurzame winkel met een sociaal karakter, iets wat uniek is én bijdraagt aan een mooier Dordrecht.

Onze doelstelling is het beeld en de identiteit van gamen in de maatschappij beter positioneren en weergeven door het delen van kennis, organiseren van bijeenkomsten, faciliteren van professionals en het verbinden van individuen en groepen binnen de samenleving. Het centrale thema is ‘social gaming’. Gamen heeft vanuit zichzelf een krachtige culturele waarde en boodschap. Het klassieke spel zoals Monopoly of klaverjassen liggen ten grondslag aan onze visie: gaming kan worden ingezet om mensen dichter bij elkaar te brengen en te betrekken. Wij weten hoe het is om vanuit de zolderkamer thuis sociaal te zijn en contact te onderhouden. Wij weten hoe het is ‘alleen’ ons ding te doen, maar ook samen te kunnen werken.

Het afgelopen jaar hebben wij de verbinding gezocht met partijen uit het sociaal-maatschappelijke en culturele veld in de stad. Zo hebben wij samen gewerkt met de Bibliotheek AanZet, Da Vinci College, Stadswiel, Energiehuis, DOOR, Special Edition, Dordtse Helden, R-Newt, Next-UP, Contour de Twern, Sociaal Wijkteam, POBD, de (landelijke) Politie, Defensie, Gamemania, Nedgame, Gameshop Dordrecht en vele anderen. Het was goed en fijn om te merken dat wij overal met open armen werden ontvangen en reeds zijn daar ook al een aantal succesvolle en vruchtbare samenwerkingen uit ontstaan. De nadruk zal ten alle tijden liggen op het sociale facet, waarbij verbroedering en zelfredzaamheid een centrale rol gaan spelen. We hebben uit de praktijk en onze ervaring gezien dat sociaal gamen een medium is om eenzaamheid te bestrijden. Zeker in de huidige tijden!

Kleintjes kunnen spelen en knutselen en normaliter worden er allerlei thema activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Voor de ouderen is er altijd koffie, vaste kaartdagen en op zondag Bingo. Een verbindende functie binnen de samenleving, tussen jong en oud, alle afkomsten en achtergronden. Eerder kwam er ook een groepje verstandelijk gehandicapten ‘helpen’. Op deze manier hadden deze mensen een buitenactiviteit en voelde zich gewaardeerd als medewerker.

Wij maken Dordrecht mooier door het jaarlijkse bezoek van Stichting Europa kinderhulp, die met 200 kinderen een dagje komen om alle problemen van deze kinderen even te vergeten.

Kinderen ontwikkelen door te spelen. De doelstelling van onze stichting is dat alle kinderen in alle Dordtse wijken over goed speelgoed kunnen beschikken. Speel/spelmateriaal verbindt generaties en culturen, taal is niet altijd nodig met spel = universeel. Het liefst hebben we een camper/busje waarmee we in alle wijken komen. In de leefomgeving van het kind kan je veel beter adviseren of voordoen.

Onze organisatie maakt Dordrecht mooier omdat we met heel veel andere initiatieven samenwerken.

Het bieden van een sociale, creatieve dagbestedingsplek voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en mensen met andere, vaak niet zichtbare beperkingen en/of afstand tot de arbeidsmarkt. We willen het positieve in mensen naar boven halen. Mensen laten ervaren dat ze meer kunnen dan dat ze denken. Dat ze iets kunnen maken met hun handen waar ze blij van worden en waar ze anderen ook blij mee kunnen maken.

Wij maken Dordrecht mooier omdat de mensen bij ons weer een glimlach op het gezicht krijgen.

Verbindt de samenleving op een nieuwe manier. Wij ontvangen onbeantwoorde hulpvragen van kwetsbare inwoners en verbinden deze aan lokale ondernemers die hier met hun eigen product, dienst en talent voor in actie komen. Van advocaten tot hoveniers en van woonwinkels tot timmermannen. Elke hulpvrager wordt vervolgens uitgedaagd tot een Pay It Forward; een goede daad naar iemand die zijn of haar hulp goed kan gebruiken want iedereen is van waarde. Samen bouwen we op deze manier aan een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Stichting ANDERS maakt Dordrecht nóg mooier omdat door de vrijwillige inzet van onze ondernemers hele concrete hulpvragen en zorgen worden weggenomen bij kwetsbare Dordtenaren.

Heeft als doel om het, op een duurzaam en maatschappelijke wijze en met behulp van vrijwilligers en deelnemers, realiseren van een VoedselBos op het Eiland van Dordrecht. En binnen dit kader het aanbieden van educatie over duurzaamheid en permacultuur aan onder meer scholen en bezoekers. Wij maken Dordrecht mooier omdat ons stadslandbouwproject bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en zorgt voor voedsel en een duurzame natuur bij de voordeur. We dragen bij als sociale waarden als: participatie, zelfredzaamheid, zorg door en voor zwakkeren, jeugd, jongeren en ouderen. Mensen met een beperking, lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of sociaal zijn bij ons welkom.
Dit is een platform voor genealogisch, bouw- en (kunst)historisch onderzoek in Dordrecht. Wij verzorgen onderzoeksprojecten, organiseren cursussen en begeleiden studenten geschiedenis met specifiek onderzoek. In 2015 openden we het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof, dat tevens fungeert als Historisch Informatiepunt (HIP) voor zowel inwoners als bezoekers van de stad.

Wij maken Dordrecht mooier door onze kennis beschikbaar te stellen. Een van de voorbeelden: onze vrijwilligers hebben ca. 100 monumentale woonhuizen van een monumentenschildje met QR-code voorzien waarop de Dordtenaren en bezoekers van de stad complete bewoningsgeschiedenissen digitaal kunnen zien. Ook bouwden we de Canon van Dordrecht. Onder onze vrijwilligers zijn jongeren die een beter perspectief op de arbeidsmarkt verdienen. Zij doen werkervaring op, maken deel uit van ons sociaal netwerk (waar ook inhoudelijk hun interesse ligt) en komen daarmee uit hun isolement.

THHG zet zich in voor de collectieve belangen slachtofferschap van slachtoffers van huiselijk geweld. Zodat zij het slachtofferschap achter zich kunnen laten. Slachtoffers van huiselijk geweld hebben recht op begeleiding, ondersteuning, goede informatie en een fatsoenlijke bejegening. Hernieuwd slachtofferschap bij huiselijk geweld houdt in dat iemand eerst slachtoffer van strafbare feiten die onder huiselijk geweld vallen, en daarna opnieuw slachtoffer wordt maar dan van de houding of werkwijze van de verschillende betrokken ketenpartners. Het kan ontstaan als het slachtoffer zich niet gehoord, niet respectvol behandeld of niet goed geïnformeerd voelt. Om onze doelstelling te bereiken werken wij samen met beleidsmakers, uitvoerders van het beleid en ervaringsdeskundigen aan een duurzame en sluitende aanpak van huiselijk geweld. Dit doen wij onder andere door hen een platform te bieden kennis en expertise te bundelen.
Onze doelstelling is “het verlenen van vrijwillige hulp in diverse projecten”. Bij het project Zwemmen met Gehandicapten willen we de ervaren gehandicapte zwemmers een vrolijk en sportief zwemuur bezorgen in een veilige omgeving. Ook willen we de onervaren en vaak jonge gehandicapte zwemmers een zwemdiploma laten behalen in een vrolijke, veilige en dus vooral leerbare omgeving.

Ook in Dordrecht zijn er steeds meer mensen die moeite hebben de eigen regie te houden in zorg en welzijn. De vrijwillige mentoren van Stichting Mentorschap ondersteunen deze mensen hierbij en zorgen ervoor dat zij in al hun besluiten zoveel mogelijk handelen vanuit de wensen van hun cliënt.

Als uitvaartvereniging hebben wij als doel om mensen te helpen bij de uitvaart van dierbaren, ongeacht het geloof, etniciteit en cultuur. Als uitvaartvereniging staan wij voor een inclusieve samenleving. Wij staan open voor alle Dordtenaren die hulp nodig hebben. Tevens zijn wij altijd voorbereid om onze gemeente tegemoet te komen voor de maatschappelijke problemen en de oplossingen daarvoor, zoals recent met de coronapandemie om onze locatie beschikbaar te stellen.

Wij als uitvaartvereniging zijn wij de enige in Nederland die dit werk als vrijwilligers doen, zonder enige verwachting of winstoogmerk. En voor onze mooie Dordrecht is dit een grote trots en een meerwaarde voor onze inclusieve en multiculturele samenleving. Hiermee proberen we onze steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Stichting Via Cultura heeft als doel een platform te bieden voor geëngageerde burgerjournalistiek. De stichting zet zich van onderop in voor talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering van kwetsbare doelgroepen. De stichting faciliteert deelname aan mediaproducties, maatschappelijk gemotiveerde initiatieven en participatieprojecten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De stichting draagt met haar activiteiten bij aan een inclusief en divers medialandschap voor en door de Drechtsteden in de ruimste zin van het woord. We laten graag zien en horen wat Dordtenaren werkelijk bezighoudt, wie ze zijn, hoe ze eruit zien, wat hun verhalen en talenten zijn. Door samen met elkaar te werken aan ontmoeting, dialoog, kennisdeling en discussie verwachten we dat er op langere termijn een community ontstaat die Dordtenaren met elkaar verbindt.

“Onze doelstelling is het verzachten van kattenleed van de zwerfkat in het bijzonder in Dordrecht e.o. Wij zijn op allerlei gebied inzetbaar om hieraan te werken. Opvangen, herplaatsen en nazorg van katten. Mede door middel van bemiddeling zodat men hun kat niet op straat zet. Wij zoeken actief naar een nieuwe plek. Daarnaast zorgen wij dat mensen die voor (al geholpen) zwerfkatten kattenvoeding krijgen om dit te blijven doen in Dordrecht e.o. Ook proberen wij samenwerkingen aan te gaan met organisaties die helpen met het verzachten van problematiek rondom armoede. Wij vinden dat ook mensen met weinig tot geen geld moeten kunnen genieten van een huisdier dat liefde en troost geeft.
Onze doelstelling is het creëren van zodanige voorwaarden, dat binnen onze vereniging de voetbalsport door zoveel mogelijk mensen kan worden beoefend, met aandacht voor zowel prestatieve als recreatieve teams. Het sociale element van het verenigingsleven is voor ons heel belangrijk. Dubbeldam laat honderden jeugd- en seniorenleden wekelijks sporten.

Samen met alle andere sportverenigingen zorgen we voor een gezonder Dordrecht. Daarnaast vinden in niet-coronatijden veel mensen de weg naar onze velden, waar fans kunnen genieten van voetbalwedstrijden op alle niveaus. Onze eerste elftallen halen regelmatig de plaatselijk media. In het voorjaar van 2020 hebben we elke dag twee sporters, veelal voetballers, op onze website aan het woord gelaten. Naast veel Dubbeldammers hebben we het woord gegeven aan spelers van onze tegenstanders op en nabij het eiland van Dordt. Hiermee zijn we met elkaar de lockdown doorgekomen en heeft onze website een verbindende rol gespeeld in de maanden dat voetballen onmogelijk was.

Wij ondersteunen kwekers van volièrevogels in het uitoefenen van hun hobby. Dit doen we door het beschikbaar stellen van kooien en alle behoeften die bij deze hobby horen. We organiseren lezingen en vogelbeurzen waar vogels van eigenaar kunnen wisselen. Ook alle soorten voer en zaden worden overal vandaan gehaald en te koop aangeboden. Zo nodig gaan we op huisbezoek om advies op maat te geven.

Hoe wij Dordrecht mooier maken? Daar zijn we al mee begonnen, zoals meer beplanting rondom ons gebouw en door de samenwerking met de Bijenvereniging en vereniging Groei & Bloei gaan we van Staart-Oost een natuurlijke blikvanger van Dordrecht maken. Én wij geven wijkbewoners om ons heen de mogelijkheid om gezamenlijk leuke dingen bij ons te komen doen, wij kunnen hun daarbij ondersteunen.

Dit is een Facebookpagina waar vrijwilligers de minima van Dordrecht door het jaar heen een handje kunnen helpen. Vrijwilligers plaatsen bijvoorbeeld een oproepje wanneer minima eten kunnen afhalen, of geven kadootjes weg. Het beheer organiseert evenementen voor de minima zoals een sinterklaas of kerstfeest. Ook houden zij winacties zoals met vaderdag, toen verloten zij bierpakketjes. Wat wij met Voor De Minima Dordrecht willen bereiken is dat de mensen in Dordrecht die iets minder te besteden hebben ook eens kunnen genieten van extraatjes! Daarbij schieten we verder ook te hulp bij dringendere nood zoals met o.a. boodschappen.

Onze organisatie maakt Dordrecht mooier doordat wij de band tussen verschillende Dordtenaren versterken. Mensen die elkaar misschien nooit ontmoet hadden zonder ons platform bouwen nu een mooie band op en kunnen elkaar helpen om er bovenop te komen. Daarbij helpt Voor De Minima Dordrecht natuurlijk bij het bestrijden van armoede. Het zorgt ervoor dat ook deze kindjes iets te trakteren hebben op school, of een kadootje kunnen geven aan hun vader.

Stichting Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling met 2.100 medewerkers en 70 locaties binnen de driehoek Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 26.000 cliënten. Zeker 95 procent daarvan krijgt ambulante hulp op een polikliniek of thuis. Door medewerkers van Yulius en vrijwilligers naast elkaar in te zetten ontstaat een meerwaarde.

De inzet van vrijwilligers in Dordrecht geeft mogelijkheden van een regelmatig contact met anderen, afleiding en gezelligheid, begeleiding tijdens activiteiten, wandelingen en ontwikkeling van talenten en intresses waardoor de mobiliteit van cliënten en leerlingen wordt vergroot, eenzaamheid vermindert en maatschappelijke participatie kan worden bevorderd. Denk maar eens aan onze inlopen in Dordrecht, de inzet bij de Herstelacademie en de verschillende mooie activiteiten en initiatieven die wij aanbieden aan huis.

Vrijwilligers zetten zich 100% in en weten hun eigen talenten te gebruiken om senioren uit hun sociale isolement te krijgen. Hierdoor hebben senioren het gevoel dat ze er nog toe doen. Samen maken we Dordrecht mooier, maar laten we niet vergeten dat dit eerder al gedragen werd door de senioren. Daarom werken wij aan meer compassie en meer maatschappelijke verantwoording naar onze senioren toe. Zij maakten ons mooie Dordt.

Wat een fantastische organisaties en inspirerende initiatieven hebben we toch! Dit bedoelen wij met:

“Samen maken we Dordrecht mooier.”