Scrollen
Training

Expeditie Matchen-binden-begeleiden

Maak met aandacht het verschil!

INZET078! heeft een veelbelovende groep vrijwilligers geworven die staan te springen om aan de slag te gaan. Tijdens deze expeditie richten we ons dan ook niet op het werven (dat hebben wij al gedaan 😊) maar op het matchen, binden en begeleiden van deze ‘nieuwe gezichten’.

Waarom nieuwe gezichten?

Omdat vrijwillige inzet voor deze groep om uiteenlopende redenen niet vanzelfsprekend is. Toch hebben deze kandidaten een enorme ‘vrijwillige energie’. Daarmee bedoelen we dat zij veel te bieden hebben maar dat deze energie op een andere manier aangeboord moet worden. Heb je deze manier eenmaal goed in de vingers….…dan kun je rekenen op:

 • Zelfstandig functionerende vrijwilligers met een grote intrinsieke motivatie. Vrijwilligerswerk is voor hen een belangrijke ‘houvast’ in het leven.
 • Structurele inzetbaarheid, liefst op vaste dagen en tijden, je kunt op hen rekenen!
 • Langdurige inzetbaarheid, heb je ze eenmaal aan je gebonden, dan heb je een trouwe vrijwilliger die niet meer zo maar weggaat.
 • Ruime beschikbaarheid. Deze mensen hebben vaak meer tijd en willen die graag ‘doneren’ aan jouw organisatie.
 • Verrassingen: het aanboren van nieuwe energie kan leiden tot een ware eruptie van opgekropte talenten, ideeën en onvermoede vaardigheden.

Oké dan.. “en wat kost me dat?”

 • Jouw oprechte aandacht en betrokkenheid
 • Tijd, energie en commitment om mee te doen aan deze Expeditie

Wat is een Expeditie eigenlijk?

Je gaat samen met 3 tot 5 vrijwilligerscoördinatoren ‘op reis’. Onderweg ontvang je trainingen en workshops en doe je mee aan intervisiemomenten en netwerkbijeenkomsten waarbij je ervaringen uit kunt wisselen of samenwerkingsverbanden met je expeditiegenoten aan kunt gaan. Maar verwacht niet dat je achterover kunt hangen, het is geen georganiseerde busreis.  Je gaat praktisch aan de slag binnen je eigen organisatie. Je maakt je eigen plan van aanpak en voert deze ook meteen uit. Je gaat methodes uitproberen en haalt zelf feedback op bij je achterban en je (nieuwe) vrijwilligers.

Wat gaan we doen?

 • Je zet een zorgvuldig selectieproces op zodat jij de juiste kandidaat kiest die past bij jouw organisatie. Onderdeel van dit selectieproces is het kennismakingsgesprek en een kennismakingsactiviteit. Dit ga je meteen toepassen in de praktijk.
 • Het creëren van draagvlak bij je huidige vrijwilligers voor deze nieuwe gezichten zodat jouw geselecteerde kandidaat zich ook echt welkom en gewaardeerd voelt en opgenomen wordt in de groep.
 • Het maken van een inwerkprogramma waarmee de kandidaten een goed beeld krijgen van de werkzaamheden. Zodat ze straks zelfstandig aan de slag kunnen.
 • Je maakt een plan hoe je de begeleiding duurzaam vorm wilt geven. Daarbij ga je oefenen met voorgangsgesprekken, oplossen van problemen, omgaan met conflicten of lastige situaties.</UL>

En even praktisch….Hoe doen we dat dan?

 • De expeditie duurt 4 maanden en loopt van half oktober ‘21 tot half februari ‘22. We komen 6 keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten krijg je afwisselend trainingen en workshops en nemen we de tijd om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
 • In de tussenliggende weken ga je praktisch aan de slag om dat wat je geleerd hebt toe te passen en uit te proberen binnen jouw eigen organisatie. Ook ga je al in gesprek met kandidaat vrijwilligers.
 • Tijdens de laatste weken van de expeditie heb je, als het goed is, al een of meerdere nieuwe vrijwilligers geworven waarmee je binnen jouw organisatie aan de slag kunt.
 • Tijdens de laatste expeditieweken leer je hoe je de nieuwe vrijwilliger(s) het beste kunt begeleiden.
 • Drie maanden na de expeditie is er nog een terugkomdag met een verdiepende workshop en een inspirerende intervisiesessie.
 • Aan de expeditie doen minimaal drie en maximaal zeven organisaties mee.
 • Reken op zeker vier uur per week die je nodig hebt voor de bijeenkomsten, de huiswerkopdrachten en het toepassen van je plannen in de praktijk.
 • Het advies is om per organisatie met twee mensen deel te nemen, in dat geval kun je de tijdsinvestering delen en kun je elkaar vervangen indien nodig.

Wat levert het je op?

 • Eén of meerdere nieuwe vrijwilligers, die door een zorgvuldige selectie en inwerkprocedure een grotere kans hebben om langdurig bij jouw organisatie te blijven.
 • Bij jou op de plank liggen voortaan een kant en klare selectieprocedure, een kennismakingsactiviteit, een inwerkprogramma en een begeleidingsplan.
 • Je hebt een nieuwe bron van vrijwillige energie aangeboord waardoor je ook in de toekomst makkelijker nieuwe gezichten kunt vinden en binden.
 • Samen met je expeditiegenoten vorm je een nieuw netwerk van collega’s op wie je ook in de toekomst kunt rekenen.

Interesse?

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek. Pas hierna beslis je of je mee wilt doen. Bel Caroline van der Mijle, adviseur vrijwillige inzet 06-12960332 of mail caroline.vandermijle@inzet078.nl