Verkeersregelaar evenementen

31-12-2019

00.00.00

E-learning

zie website

,

Gaat u een evenement organiseren? Bij sommige evenementen is het verplicht om verkeersregelaars in te zetten. Verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. De gemeente bepaalt samen met de politie of – en hoeveel verkeersregelaars er nodig zijn. U moet dus een aanvraag doen bij de gemeente. Voor de verkeersregelaars is er een digitale cursus (e-learning). Hieronder meer informatie.

Aanvragen:

 • 8 weken voor het evenement; voor de eenmalige verkeersregelaar
 • Kosten: een aanstellingsbesluit verkeersregelaar is gratis.
 • eenmalige aanstelling van verkeersregelaars; u krijgt binnen 8 weken bericht.
 • aanstellingsbesluit voor maximaal 1 jaar: u krijgt binnen 8 weken bericht.

Aanvraag verkeersregelaar

U print het formulier Formulier aanvraag aanstellingsbesluit verkeersregelaars  en stuurt dit volledig ingevuld op naar:

Gemeente Dordrecht, Stadswinkel, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Daarna ontvangt u een aanstellingsbesluit van de gemeente. Beroepsmatige verkeersregelaars vermeldt u wel op de groslijst maar zij hoeven geen cursus via E-learning te volgen.

Voor de verkeersregelaar gelden de eisen:

 • is 16 jaar of ouder
 • heeft met goed resultaat de cursus via E-learning gevolgd
 • heeft een schriftelijke instructieverklaringen van de politie
 • draagt tijdens de werkzaamheden een aanstellingspas (alleen bij aanstellingen voor 1 jaar)

Cursus via E-learning

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging van de gemeente om via de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) E-learning aan te vragen. SVNL stelt de E-learning via haar website beschikbaar. U volgt enkele stappen om de opleiding te volgen:

 • organisator evenement meldt zich aan op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL)
 • organisator van het evenement bepaalt vooraf de cursus
  • eenmalige verkeersregelaar
  • verkeersregelaar voor maximaal één jaar
 • organisator vraagt bij SVNL een code aan. Dit kan digitaal via het secretariaat verkeersregelaarsexamen of via telefoonnummer 030 820 03 61
 • organisator geeft de persoonsgegevens van de deelnemer in en ontvangt voor elke deelnemer een unieke inlogcode
 • deelnemer (verkeersregelaar) logt in met deze unieke code en volgt de cursus via E-learning. Dit kan in één keer of in delen
 • deelnemer sluit de cursus af met een toets
 • Na afloop stuurt u de groslijst op naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Vragen?

Meer informatie leest u op de website ‘Stichting Verkeersregelaars Nederland’. Website Stichting Verkeersregelaars Nederland

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Maak dan een terugbelafspraak met de Stadswinkel. Binnen 2 werkdagen bellen wij u op

Wetgeving

Regeling verkeersregelaars 2009

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) Hoofdstuk V

Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1. Mandaat

Voor wie?

Voor vrijwilligers die als verkeersregelaar willen werken tijdens evenementen

Door wie?

E-learning

Contact

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met INZET078!

 

Participanten